KALİTE POLİTİKAMIZ

Sektörün en güvenilir şirketleri arasında yer alan ve hizmet verdiği kitleler için “güven” kavramının farkında olan Ekşi İnşaat; kalite politikasını aşağıdaki esaslara dayandırmaktadır.

• Şirket ve birim Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışır ve her daim gelişime yeniliğe açık durumda olurlar,

• Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm gerekenlerini uluslararası standartları yerine getirecek şekilde belgelendirmek,

• Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uyum sağlamak,

• Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,

• İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,

• Personelin sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak kurum kalite politikamızın esaslarını teşkil eder.